Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Stare Mesto PDF Drukuj Email

Położenie

W Republice Czeskiej jest osiem gmin o nazwie Staré Město, ale tylko jedna z nich jest otoczona łańcuchem gór. Jest to Staré Město pod Sněžníkem. Naturalną dominantą tutejszej okolicy jest osiągający wysokość 1425 m n.p.m. Masyw Śnieżnika, którego grzbiety pod względem dzikiej i romantycznej przyrody, spadzistości zboczy oraz wysokości można śmiało porównywać do niedalekiego pasma czeskich Jeseníków. Gmina na północy sąsiaduje bezpośrednio z gminą Stronie Śląskie w Polsce.

Historia

Pierwsza wzmianka o Starym Městě pochodzi z 1325 roku, kiedy to Jan Wüstehube darował miejscowość z przyległymi dobrami cystersom z Kamieńca Ząbkowickiego. W 1336 roku cesarz Karol IV przyznaje miastu prawa górnicze nadając mu herb z niedźwiedziem i górnikiem. W okolicznych górach wydobywane jest złoto, srebro, ruda żelaza.
Aż do XVII wieku Staré Město pozostawało górniczym miasteczkiem. W XVII wieku, podczas wojny trzydziestoletniej, szwedzkie wojska spaliły połowę miasta.
Lepszy okres miasta zaczął się w XVIII wieku, kiedy jego właścicielami stali się Lichtensteinowie z Kolsztejna. To oni rozwinęli w mieście przemysł tkacki, rozwijali także gospodarkę leśną i rolnictwo. W wieku XIX i XX Staré Město zaczęło rozwijać swoje funkcje turystyczne i letniskowe.

Atrakcje

Staré Město stanowi dzisiaj doskonale przygotowane centrum sportów zimowych. Na terenie gminy znajdują się wyciągi we wsiach: Hynčice, Kunčice, Stříbrnice, Staré Vrbno oraz w samym Starym Městě. Razem jest to 15 wyciągów o łącznej długości 10 km. Popularne jest tutaj również uprawianie narciarstwa biegowego i tourowego. Gmina posiada znakomicie przygotowane szlaki piesze i rowerowe. W Starym Městě znajdują się natomiast dwa ośrodki konne: jeździecki Černý kůň i ośrodek hodowli koni.

Wśród ciekawych zabytków Starego Města wyróżnić należy:

  • Kościół p.w. św. Anny z 1618 roku.
  • Wczesnobarokowy ratusz z 1680 roku.
  • Kamieniczki w rynku.
  • Muzeum Regionalne.
  • Zespoły umocnień militarnych z lat 1937 ? 38.
 


Strona 10 z 11

feedback