Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
PDF Drukuj Email

W maju 2007 r. w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich rozpoczęto prace związane z wyznakowaniem szlaku Marianny oraz promocją postaci Marianny.

Początkiem prac była zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich konferencja otwierająca prace związane z przygotowaniem szlaku, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2007 r. Kamieńcu Ząbkowickim w Pałacu Królewny Marianny Orańskiej. Udział wzięli w niej i referaty wygłosili m.in.: dr Włodzimierz Sobiech (ówczesny dzierżawca kamienieckiego pałacu), prof. Krzysztof R. Mazurski - autor wielu publikacji o Mariannie Orańskiej, Zbigniew Piotrowicz - ówczesny Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, prof. Jan Waszkiewicz, Burmistrz Lądka Zdroju - Adam Schmidt, Zbigniew Szczygieł (wówczas reprezentujący Stowarzyszenie Masywu Śnieżniku).

Konferencję prowadził Ryszard Nowak - ówczesny Starosta Ząbkowicki. Na konferencji został zaproponowany i po raz pierwszy przedstawiony przebieg szlaku. Burmistrzowie i Wójtowie gmin, przez które przebiegać miałby w przyszłości szlak postanowili, że podpiszą wspólne porozumienie, które będzie rozpoczynać prace nad wyznakowaniem szlaku w terenie poprzez oznakowanie obiektów oraz miejsc związanych z postacią Marianny.

W dniu 17 grudnia 2007 roku w Bilej Vodzie w Pałacyku Myśliwskim Marianny Orańskiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy 12 samorządami lokalnymi Ziemi Ząbkowickiej, Kłodzkiej i gminami czeskimi w sprawie wyznakowania Szlaku Królewny Marianny Orańskiej, jako wiodącego, transgranicznego projektu Euroregionu Glacensis. Porozumienie podpisały następujące polskie i czeskie samorządy: Bystrzyca Kłodzka, Kamieniec Ząbkowicki, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie, Złoty Stok, Bílá Voda, Javornik, Staré Město, Ząbkowice Śląskie, Powiat Ząbkowicki i Powiat Kłodzki.

Po podpisaniu porozumienia przystąpiono do prac związanych z wyznakowaniem szlaku. W związku z tym, że istniała już wówczas możliwość dofinansowania zadania wykonania szlaku środkami UE w dniu 14 listopada 2008 r. Powiat Ząbkowicki złożył w Sekretariacie Euroregionu Glacensis wniosek o dofinansowanie projektu "Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej - etap I (opracowania przygotowawcze)" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska 2007-2013. Projekt, w którym partnerem merytorycznym i finansowym był Powiat Kłodzki, a partnerem czeskim Gmina Bílá Voda został zrealizowany i rozliczony.

Całkowita wartość projektu wyniosła 19.000 Euro. Dofinansowanie 85 % z Unii Europejskiej, a 10 % z budżetu państwa.

ETAP I

W  I etapie realizacji projektu wykonane zostały opracowania przygotowawcze tj.:

  • studium historyczne dot. działalności i dziedzictwa Królewny Marianny Orańskiej na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, autorstwa prof. Krzysztofa R. Mazurskiego,  
  • koncepcja zagospodarowania turystycznego szlaku, autorstwa mgr inż. Małgorzaty Krajnik,

Opracowane zostało również, przez Katarzynę Grużlewską - Łosik, LOGO szlaku, które jest wykorzystywane na wszystkich materiałach związanych ze szlakiem. Wykonana została również ulotka promująca realizację projektu, która jest dystrybuowana na targach turystycznych i wszystkich imprezach, w których biorą udział partnerzy porozumienia.   

ETAP II

Kolejnym etapem było złożenie, przez Powiat Ząbkowicki, drugiego wniosku aplikacyjnego tym razem już z 10 partnerami do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Wniosek projektowy pn. "Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej - etap II (oznakowanie i promocja szlaku)" został złożony w dniu 20.11.2009 r. we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu. Projekt  na całkowitą wartość projektu 75.000 Euro przeszedł pozytywnie oceny formalną i merytoryczną i uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% zaplanowanych wydatków. W ramach szlaku powstało:

  • oznakowanie szlaku tabliczkami na obiektach oraz miejscach związanych z postacią Marianny oraz tablicami w centrach miast,
  • interaktywna strona internetowa szlaku (to jest właśnie ta strona),
  • przewodnik po szlaku rozpowszechniany we wszystkich Punktach Informacji Turystycznej na szlaku (do pobrania również w zakładce Szlak - przewodnik PDF).
  • Zaplanowano również organizację study tour dla dziennikarzy z branży turystycznej (wyjazd łączący zwiedzanie atrakcji turystycznych oraz zapoznanie się z jakością bazy noclegowej i gastronomicznej znajdującej się na szlaku).

W listopadzie 2010 r.  w ramach powyższego projektu wykonano gadżety reklamowe promujące szlak (kubki, teczki, torby, długopisy, zakładki do książek).

dlugopis kubek
miarianna_zakladka_pl_mini miarianna_zakladka_cz_mini
marianna_torba_mini

 

ETAP III

W trakcie realizacji II etapu, Powiat Ząbkowicki złożył kolejny wniosek w dniu 31 marca 2011 r. do Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska ? Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na realizację zadania pn. Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej - etap III (projekt organizacji ruchu dla szlaku).

Projekt na całkowitą wartość 21.870 EURO (po uzyskaniu dofinansowania) przewidziano do realizacji w miesiącach lipiec 2011-styczeń 2012.

W ramach III etapu projektu planowane jest opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla całego przebiegu szlaku (Ząbkowice Śląskie - Kamieniec Ząbkowicki - Złoty Stok - Lądek Zdrój - Stronie Śląskie - Staré Město - Králíky - Międzylesie - Międzygórze - Stronie Śląskie - Lądek Zdrój - Lutynia - Travna - Javorník - Bílá Voda - Złoty Stok - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie).

Wykonanie powyższego opracowania jest niezbędne do realizacji kolejnego etapu projektu tj. turystycznego oznakowania drogowego (znaki drogowe E - 22a, E - 22b, E - 22c, E -7, E - 9, E - 10,  E - 11, E - 12) będącego istotnym dopełnieniem samochodowego szlaku turystycznego.

I taka to jest historia szlaku Marianny Orańskiej.

 

feedback