Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
PDF Drukuj Email

Projekt "Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej - etap II (oznakowanie i promocja szlaku)" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

W listopadzie 2009 r. Powiat Ząbkowicki, jako Partner Wiodący, złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 2: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Decyzją wspólnego polsko-czeskiego Komitetu Monitorującego, którego posiedzenie  odbyło się w dniach 27-28 kwietnia 2010 r. w Opolu projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 63.660,31 EUR. Jest to 85 % całości kosztów.

Partnerami w projekcie są:

  • Powiat Kłodzki,
  • Gmina Kamieniec Ząbkowicki,
  • Gmina Złoty Stok,
  • Obec Bila Voda,
  • Mesto Javornik,
  • Gmina Lądek Zdrój,
  • Gmina Stronie Śląskie,
  • Mesto Stare Mesto,
  • Gmina Międzylesie,
  • Gmina Bystrzyca Kłodzka.

Cele projektu to:

1)    Rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko-czeskiego, poprzez stworzenie transgranicznego produktu turystycznego.
2)    Wykorzystanie wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-czeskiego dla rozwoju transgranicznej infrastruktury turystycznej.

W ramach realizacji projektu zostało wykonane oznakowanie szlaku Marianny Orańskiej poprzez:


- montaż tabliczek na obiektach związanych z Marianną Orańską (35 sztuk),
- montaż tablic informacyjno-promocyjnych w centrach wszystkich miast, przez którego przebiega szlak (21 sztuk),
- montaż tablic z mapami przy węzłach szlaków pieszych i rowerowych (4 sztuki),


W ramach powyższego projektu została również wykonana powyższa strona internetowa, oraz przewodnik po szlaku w ilości 10.000 sztuk (w tym wersję językowe: polska, czeska, niemiecka
i angielska).

Partner Wiodący, w imieniu pozostałych partnerów w projekcie zorganizuje również study tour dla dziennikarzy z branży turystycznej (wyjazd łączący zwiedzanie atrakcji turystycznych oraz zapoznanie się z jakością bazy noclegowej i gastronomicznej znajdującej się na szlaku).

W ramach promocji szlaku w miesiącu listopadzie 2010 r. zostały wykonane materiały promocyjne w postaci gadżetów reklamowych, tj. kubki, teczki, torby, długopisy, zakładki do książek.

W ramach realizacji projektu odbywały się spotkania robocze wszystkich partnerów projektowych oraz konferencja podsumowująca realizację projektu, która odbędzie się w dniu 28 maja 2011 r. w obiekcie związanym z postacią Marianny Orańskiej tj. Dawnym Kościele Ewangelickim (obecnie Centrum Wystawiennicze) w Kamieńcu Ząbkowickim.

Partnerzy realizujący projekt:

Powiat Ząbkowicki - Partner Wiodący

www.ziemiazabkowicka.pl

Powiat Kłodzki 

www.powiat.klodzko.pl

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

www.kamzab.pl

Gmina Złoty Stok

www.zlotystok.pl

Gmina Lądek Zdrój

www.ladek.pl

Gmina Stronie Śląskie

www.stronie.pl

Mesto Stare Mesto

www.mu-staremesto.cz

Gmina Międzylesie

www.miedzylesie.pl

Gmina Bystrzyca Kłodzka

www.bystrzycaklodzka.pl

Mesto Javornik

www.mestojavornik.cz

Obec Bila Voda

www.bilavoda.czPoprzez realizację projektu wspólne polsko - czeskie dziedzictwo historyczne będzie wykorzystane do rozwoju transgranicznej infrastruktury turystycznej.

 

feedback