Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Ząbkowice Śląskie PDF Tisk Email

Ząbkowice Śląskie

Mariana Oranžská byla od počátku svého pobytu v Dolním Slezsku svázaná se Ząbkovickem. První dolnoslezské statky v této oblasti - v Kamenci (Kamieniec Ząbkowicki) - získala díky dědictví po zemřelé matce, poté k nim přikoupila ještě další - na jihovýchodě Kladska. Na Ząbkovicku pak uskutečnila nejdůležitější počin svého života ? v Kamenci vystavěla monumentální zámek, který se stal jednou z nejpozoruhodnějších staveb svého druhu v Polsku.

Stezku Mariany Oranžské můžeme najít i v Ząbkowicach Śląskich (Frankeštejnu). Sice zde nevlastnila žádné majetky, ale jen těžko bychom si dokázali představit, že by Ząbkowice nenavštěvovala. Projížděla tímto městečkem na svých četných cestách; nakupovala v místních obchodech a zařizovala různé záležitosti na místním magistrátu či u místních notářů. Mimoto měly v Ząbkowicach Śląskich své sídlo evangelické řeholnice, tzv. Diakonky, které působily v charitativní oblasti a byly častými hosty v Marianině zámku v Kamenci. Průvodním jevem jejich návštěv byla nemalá finanční podpora, kterou diakonky zahrnovala jak Mariana, tak následně i její potomci.

Ovšem nejdůležitějším princezniným administrativním opatřením bylo vybudování silnice z Ząbkowic Śląskich do Kladského sedla (Przełęcz Płoszczyna) v Bialských horách (Góry Bialskie), kterou financovala z vlastních prostředků. Vedla mimo jiné přes Kamenec (Kamieniec Ząbkowicki), Rychleby (Złoty Stok), Landek (Lądek Zdrój), Slezské Stráně (Stronie Śląskie), Boleslavov (Bolesławów) a Novou Moravu (Nowa Morawa) a čítala 55 km.

Stezka Mariany Oranžské je tedy díky "Marianině cestě" zřetelná již v Ząbkowicach Śląskich, kde začíná, v sídle okresu, do jehož jižní části patří i Kamenec a Marianě tak blízké Rychleby (Złoty Stok).

 


Strana 1 z 11

feedback