Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
PDF Tisk Email

 

1791

V Berlíně se koná svatba Marianiných rodičů Viléma I. a Vilemíny Pruské.

1795

Po vpádu francouzských revolučních gard opouštějí Marianini rodiče zemi a za jejími hranicemi zůstávají až do r. 1813.

9 května 1810

V Berlíně se narodila Mariana Vilemína Frederika Luisa Šarlota z Oranžsko-Nasavské dynastie, v Polsku známá jako Mariana Oranžská (Marianna Orańska); je třetím dítětem vzešlým z manželství nizozemského krále Viléma I. Oranžského a Vilemíny Pruské.

1812

Vilém I. Oranžský kupuje pro svou choť Vilemínu Pruskou část území zabraného Pruskem církvi v Dolním Slezsku - počítaje do toho okolí Lubiaže (Lubiąż), Henrykowa, Kamence (Kamieniec Ząbkowicki) a Witostowic.

1813

Královská rodina se vrací do Nizozemska.

1815

Korunovace Viléma I. na krále Spojeného království nizozemského (dnešní Nizozemí a Belgie).

1828

V haagském paláci Plein poznává Mariana Gustava von Holstein-Gottrop-Vasa, následníka švédského trůnu, toho času žijícího v exilu. Gustav je o 11 let starší než Mariana. Jejich citům a plánům na svatbu je však na počátku r. 1829 učiněna přítrž.

14 září 1830

Mariana se po roční známosti vdává za Albrechta Hohenzollernského, syna pruského krále Bedřicha Viléma III. a Luisy von Meclenburg-Strelitz, bratra pozdějšího prvního německého císaře Viléma I. Hohenzollernského.

1831

Na svět přichází první dítě mladého páru - Mariana Vilemína Frederika Luisa Šarlota.

1832

Mariana přivádí na svět další dítě, které však při porodu nebo během několika málo hodin umírá.

1837

- Mariana přivádí na svět syna - Bedřicha Viléma Mikuláše Albrechta, později zvaného Albrecht mladší.

 • - V Haagu umírá Marianina matka, Vilemína Pruská.

8 kwietnia 1838

Koupě strachotínského (Strachocin) panství - zde pak v následných letech trávila spoustu času (dnes Městský úřad Slezské Stráně - Stronie Śląskie).

1838

Několik měsíců na to kupuje panství šnalenštejnské (Śnielin), odsud 1. prosince navštěvuje Mezilesí (Gniewoszów) a je přivítána zastupiteli čtrnácti obcí.

17.července 1839

První návštěva Vlčího dolu (Międzygorze), kde o pár let později zřídila kovárnu a novou úřadovnu šoltyse (starosty).

1839

Přivádí do Kamence (Kamieniec Ząbkowicki) dívčí vychovatelku a učitelku vyšívání, začíná pro potřeby místního obyvatelstva, potažmo pro děti poddaných zaměstnávat i jiné učitele (nedatovaným případem je financování studií malířství Josefa Schwarera v Mnichově, jehož si náhodou povšimla při práci u malíře porcelánu Jakela ve Zlatém Stoku (Złoty Stok).

1840

- 20.07: Výprava na Králický Sněžník (Śnieżnik) spolu se svým otcem Vilémem I. po jeho abdikaci na nizozemský trůn.

 • - Na svět přichází další dítě svazku Mariany a Albrechta - Frederika Luisa Vilemína Alžběta. Holčička se narodila 27. srpna, 9. října ale umírá.
 • - Výstavba myslivny, centra pozdějšího kamenecké lesní správy (zřídila celkem tři nadlesních a dvacet šest lesních správ, přičemž se o své zaměstnance starala s velkou péčí, mimo jiné i prostřednictvím odměn a náhrad.

1842

Marianě se narodila další dcera - Frederika Vilemína Luisa Alžběta Alexandra.

1843

- Berlíně umírá Marianin otec Vilém I.

 • - Výstavba hutní a zkujňovací pece, které v severní části Strachotína na hranici se Stójkowem (od r. 1945 terén nadlesní správy, takže zmizely veškeré stopy po této činnosti) zpracovávaly železnou rudu z Janovy hory (Janowa Góra) a Senné hory (Sienna) - ta byla funkční v letech 1864-1865, plus též výstavba brusírny skla.
 • - Zhotovení pamětní desky umístěné na Králickém Sněžníku připomínající návštěvu Mariany a jejího otce na tomto vrcholu.

1844

- Na dvoře Mariany a Albrechta se objevuje nový sluha - Holanďan Jan van Rossum; téhož roku Mariana odchází od svého muže a požádá o rozvod.

 • - Založení vdovské pokladny v Kamenci.

1845

Mariana se stěhuje z Berlína do Haagu.

1845 - 1860

Mariana financuje ze svého stezku vedoucí přes Kamenec (Kamieniec Ząbkowicki), Zlatý Stok (Złoty Stok), Landek (Lądek-Zdrój), Slezské Stráně (Stronie Śląskie) do Kladského sedla (Przełęcz Płoszczyzna), jejíž délka byla 55,29 km a náklady činily 12 tisíc marek.

1846

Prosba adresována pruskému králi o finanční podporu starosty Zlatého Stoku.

1848

- Rok velkého hladu. Mariana živí ty nejchudší žijící na jejích panstvích.

 • - Dokončení výstavby školy v Kamenci.

1849

- Devětatřicetiletá Mariana přivádí na svět Jana Viléma, jediné dítě, které počala ve vztahu s van Rossumem.

 • - První investice rekreační povahy ve Vlčím Dole - usazení třech sester v domě Zur Forelle (Pstruží, dnes Nad vodopádem) kvůli péči o okolí vodopádu Wilczki a vybírání poplatků za jeho zhlédnutí.

1853

Mariana Oranžská získává Bílou Vodu.

1855

- Otevření sirotčince Mariannenhaus "Marianin dům" ve Vlčím Dole.

 • - Umírá Marianina dcera Šarlota, kněžna Sachsen-Meiningen.

1857

Dokončení stavby prvního křídla kameneckého zámku, což Marianně umožnilo v něm přebývat a místním evangelíkům zase navštěvovat místní kapli, čehož využívali až do výstavby nového kostela.

1858

Zakoupení nového starostenství, jehož původní budova shořela r. 1805.

1862

Vydatná podpora Františka Loského, kupce jejích pozemků v Slezských Stráních - nejenže mu je prodala za výhodnou cenu, ale bezplatně dodávala dřevo na výstavbu tamní jeho hutě a brusírny křišťálu; zakrátko zde povstala malá osada Oranienhütte čítající několik obytných domů.

1869-1870

Přestavba hostince nazvaného Zur gute Laune - U dobré nálady (Pod Dobrą Datą) na hotel.

1870

Výstavba stezky Landek (Lądek-Zdrój) - Slezské Stráně (Stronie Śląskie) - Králický Sněžník (Śnieżnik).

1873

- Zakončení prací na kameneckém zámku.

 • - Mariana svěřuje dohled nad svými dolnoslezskými državami svému synu Albrechtu Mladšímu.
 • - V říjnu umírá v Erbachu Jan van Rassum, s nímž strávila 28 let.

29 května 1883

V Erbachu umírá nizozemská princezna Mariana Oranžská.

1906

- V Kamenci umírá Marianin syn Albrecht mladší.

 • - Umírá dcera Mariany Oranžské Alexandrina, kněžna Mecklenburg-Schwerin.

1940

Ve Slezských Stráních umírá vnuk Mariany Oranžské Bedřich Jindřich Hohenzollernský.

 

feedback